IV Б група 2019-02-18T23:48:43+00:00

I група филиал

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика Математика Музика Математика Околен свят
Конструиране и технологии Изобразително изкуство Околен свят Български език и литература Български език и литература
Физическа култура Български език и литература Физическа култура Математика
Конструиране и технологии Физическа култура Български език и литература Изобразително изкуство

Екип