I група – филиал 2019-02-18T22:31:06+00:00

I група филиал

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Музика Изобразително изкуство Музика Физическа култура Конструиране и технологии
Физическа култура Физическа култура Околен свят

Екип