Дневен режим ДГ 2019-02-04T23:12:47+00:00
Организация на учебния ден Часови интервал
Прием на децата и сутрешен филтър. Индивидуална работа с децата и  родителите /формални и неформални разговори/; Занимания по избор на децата; Утринно раздвижване; 07:00 – 08:30
Закуска /формиране, развитие и усъвършенстване на навиците за хранене/. 08:30 – 08:50
Педагогически ситуации /практически, игрови и познавателни/ в зависимост от индивидуалното и групово ниво на децата; Междинна закуска – плод. 09:00 – 10:30
Творчески игри и разходки на отрито. 10:30 – 11:30
Ситуации, свързани с предлаганите Допълнителни образователни дейности /английски език, народни танци, приложно изкусктво, спортни игри, футбол, йога/. 11:30 – 12:00
Обяд. Създаване на приятна атмосфера по време на хранене; Усъвършенстване на навиците за хранене. 12:00 – 12:30
Свободно време за неформални разговори и подготовка за сън. Слушане на художествена литература. 12:30 – 13:00
Следобеден сън. 13:00 – 15:00
Събуждане /неформални разговори с децата и  подвижни игри/. 15:00 – 15:30
Следобедна закуска. 15:30 – 16:00
Педагогически ситуации и игри; Допълнителни образователни дейности. 16:00 – 17:00
Творчески игри и свободни занимания. 17:00 – 18:00
Изпращане на децата. Индивидуална работа с децата и индивидуални разговори с родителите. 18:00 – 19:00