За нас 2019-03-13T11:22:31+00:00

За нас

Детско заведение с дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата. Детската градина е построена през 1956 год. в район Красно село. Освен с централна сграда градината разполага с апартамент на ул. Хайдушка поляна № 4, в който се помещава една група.

Детското заведение се финансира с общински средства. Разполага със собствена сграда и озеленен двор с модерни и съвременни съоръжения за игра. Помещенията в градината са просторни, светли и хигиенични. Занималните са оборудвани съобразно индивидуалните потребности на децата.

В детското заведение се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7-годишна възраст, рапределени в седем групи по възрастов признак. Образователно-възпитателната работа в детското заведение е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.

ДЕТСКА ГРАДИНА №142 е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип. При възпитанието и обучението в детското заведение се съблюдават държавните образователни изисквания. Екипът от висококвалифицирани педагози се стеми да възпитава и формира личности с интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. Основната цел на обучението в детската градина е развитието на детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.

В ДЕТСКА ГРАДИНА №142 са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата. Педагозите възпитават у децата духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности. В детското заведение се посяват семената на специално отношение към природата – семената на обичта и уважението към дугите. Подготовката за училище се осъществява в подготвителните групи към детското заведение.

ДЕТСКА ГРАДИНА №142 предлага и организира допълнителни занимания и дейности за децата – плуване, футбол, ски училище, планинарско училище, детска спортна академия и морски лагер.

Контакти

За да се свържете с нас, използвайте формата за контакти или на някой от долупосочените кординати.

 гр. София, бул. „Цар Борис III“ №54 А

 тел.: 02 954 6020

 0884 801 416

 02 952 6342

dg_142@abv.bg